Як здійснювати контроль за використанням аліментів: порядок та судова практика


 1. 🪶 Що слід розуміти під “аліментами” у сімейному праві?
 2. 🪶 Для чого в сімейному праві створений інститут контролю використання аліментів?
 3. 🪶 Який порядок здійснення контролю за цільовим використанням аліментів на дитину?
 4. 🪶 Судова практика щодо розгляду таких справ

Що слід розуміти під “аліментами” у сімейному праві?

Сімейний кодекс не містить чіткого визначення поняття аліментів, проте із аналізу його положень можна зробити висновок, що аліменти – це щомісячні виплати на утримання дитини від того з батьків хто проживає окремо (від дитини, зазвичай це батько).

Як здійснювати контроль за використанням аліментів: порядок та судова практика

Для чого в сімейному праві створений інститут контролю використання аліментів?

Після визначення розміру аліментів на дитину та винесення судового рішення про їх стягнення, платник може мати необхідність контролювати їх використання. Це пояснюється тим, що не завжди зрозуміло чи дійсно вся сума грошових коштів витрачається для забезпечення потреб дитини. Для цього й був створений інститут контролю за витрачанням аліментів, який гарантує платнику право на нагляд за коштами, необхідними для утримання дитини.

Крім того, одним із основних обов’язків батьків є забезпечення утримання своїх неповнолітніх дітей. Аліменти на утримання дитини повинні бути сплачені батьками до її досягнення повноліття, а якщо дитина продовжує навчання, то до досягнення нею 23 років.

Також батьки зобов’язані надавати фінансову підтримку своїм непрацездатним повнолітнім дітям, які потребують допомоги, незалежно від того, чи знаходяться вони у шлюбі чи ні. У випадках, коли дитина народилася під час фактичних шлюбних відносин, або шлюб був визнаний недійсним, або батьки були позбавлені батьківських прав, або відібрання дитини тимчасово без позбавлення батьківських прав – аліменти також встановлюються та стягуються.

СКУ передбачає, а саме положення закріплені в статті 186 про те, що контроль за цільовим використання аліментів безпосередньо здійснюється

органом опіки та піклування. Цей контроль забезпечується через інспекційні відвідування отримувача аліментів, а частота та порядок таких відвідувань визначаються центральним органом виконавчої влади, що займається державною політикою у сфері усиновлення та захисту прав дітей. До того ж, орган опіки та піклування відповідає за захист майна неповнолітньої дитини.

Який порядок здійснення контролю за цільовим використанням аліментів на дитину?

Існує спеціальний порядок, який визначає контроль органів опіки та піклування за цільовим використанням аліментів на дитину. Цей порядок передбачає наступні кроки:

 1. Щоб здійснити інспекційне відвідування одержувача аліментів, платник повинен подати заяву до відповідного органу влади залежно від місцезнаходження одержувача аліментів. Це може бути районна, районна у містах Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільська, селищна рада об’єднаної територіальної громади або відповідна служба у справах дітей;
 2. Інспекційне відвідування повинно проводитися упродовж 30 календарних днів з дня отримання заяви від платника аліментів;
 3. Якщо сума аліментів, що сплачується на дитину, не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку (на кожну дитину), тоді оцінюється рівень забезпечення базових потреб дитини. Це включає в себе: забезпечення харчуванням, необхідними ліками за потребою, відповідним одягом та взуттям для сезону, а також іграшками та іншими засобами для розвитку та навчання відповідно до її віку;
 4. Якщо розмір аліментів перевищує два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку (на кожну дитину), то можуть бути використані наступні докази їх цільового використання: наявність обладнаних місць для сну та відпочинку дитини з відповідними меблями та речами; забезпечення дитини засобами для розвитку та навчання, включаючи обладнання для занять спортом та музичні інструменти; приміщення для приймання їжі та забезпечення санітарно-гігієнічних потреб дитини; участь дитини в навчальних курсах, гуртках, секціях тощо; відкриття на ім’я дитини банківського рахунка;
 5. Якщо дитина досягла достатнього віку та рівня розвитку, що дозволяє висловити свою думку, проводиться бесіда з нею, щоб з’ясувати її індивідуальні потреби та рівень їх задоволення;
 6. Після проведення інспекційного відвідування протягом 5 робочих днів складається висновок щодо цільового використання аліментів на дитину;
 7. Якщо під час інспекції знайдено ознаки, які свідчать про некоректне витрачання аліментів, платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у Державному ощадному банку України згідно зі статтею 185 СКУ.

Судова практика щодо розгляду таких справ

Тернопільський апеляційний суд в постанові від 02 травня 2023 року № 608/2225/22 прийшов до наступних висновків:

 1. Для підтвердження сплати аліментів разом із заявою платник аліментів обов`язково подає розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, а також відомості про місце проживання отримувача аліментів. 
 2. Наявність заборгованості зі сплати аліментів є підставою для відмови платнику аліментів у проведенні інспекційного відвідування одержувача аліментів.

Дніпровський апеляційний суд в постанові від 24 січня 2023 року № 428/3079/21 звернув увагу на таке – не можуть бути підставою для скасування рішення суду першої інстанції та задоволення позовних вимог позивача доводи апеляційної скарги позивача про те, що третя особа – Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської ради не здійснювала періодично перевірки одержувача аліментів щодо їх використання за цільовим призначенням, хоча позивач неодноразово звертався до третьої особи з відповідними заявами, а разова перевірка була проведена формально, оскільки незгода позивача з діями Служби у справах дітей Сєвєродонецької міської ради щодо не здійснення повноважень по перевірці одержувача аліментів щодо їх використання за цільовим призначенням, не є підставою вважати, що аліменти, які позивач сплачує з 2017 року на утримання малолітнього сина, використовувались відповідачем ОСОБА_3 не за їх цільовим призначенням.

Задати питання
Запитання / відповіді
Другие статьи